Mag ik mij even voorstellen

Mijn naam is Emma van der Sluis, afgestudeerd orthopedagoog, GZ-psycholoog  en NVVS-seksuoloog. Door jarenlang te werken met mensen bij wie sprake is van complexe en diverse problematiek, heb ik veel ervaring opgedaan in het werken buiten de gebaande paden. Hierdoor weet ik, dat er niet gezocht moet worden naar de juiste oplossing bij een specifiek probleem, maar naar de juiste oplossing voor de specifieke persoon. Wie u bent en datgene wat bij u past, is hierdoor richtinggevend in de behandeling. Mijn rol zal zijn u te attenderen op de route die we kunnen volgen om de bij u passende weg te vinden.  Ik werk vanuit een holistische benadering waarbij de verschillende aspecten (lichamelijk, psychisch en sociaal) geïntegreerd worden. Om deze persoonlijke interventie zo succesvol mogelijk te maken, maak ik gebruik van (een combinatie van) verschillende interventies zoals o.a. EMDR-therapie, CGT, runningtherapie, de Yucel-methode, oplossingsgerichte therapie en het vat van zelfwaardering. Allen zijn er op gericht om u weer op weg te helpen door uw sterke kanten te versterken.  Ik heb indien nodig contacten met verschillende andere hulpverleners (o.a. huisartsen, medisch specialisten, psychiaters, psychotherapeuten en fysiotherapeuten) en werk graag samen om de therapie zo efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen.  Naast mijn professionele kwa​liteiten ben ik als therapeut te omschrijven als betrokken, oprecht, makkelijk in het contact, gestructureerd en flexibel met de nodige ruimte voor humor naast de serieuze kanten van het werk.  Ik ben geregistreerd GZ-psycholoog (BIG-nr. 79919226825), EMDR-therapeut (voor enkelvoudig en complex trauma), seksuoloog, geregistreerd behandelaar seksverslaving volgens het vat van zelfwaardering (www.vatvanzelfwaardering.nl) en runningtherapeut.
Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:  NVGzP(voor GZ-psychologen), VEN (voor EMDR-therapeuten) en de NVVS (voor seksuologen). 
Ik werk met diverse hulpverleners samen en heb specifiek een goede samenwerking met de volgende professionals:
Multi disciplinair centrum voor bekkenproblematiek: https://www.hetkruispunt.info/
Ylanga van der Geld, arts-seksuoloog NVVS-SH: https://www.toolsztotouch.nl/
Praktijk voor Ouder en Kind (POEK): https://poekalkmaar.nl/ 
Psychologiepraktijk Eline Biesheuvel: https://www.psychologiebiesheuvel.nl/ 

Voorstellen 1