Hoe werkt het 1

Tarieven
De behandeling bij IndivUniek kan geheel of grotendeels vergoed worden door uw verzekeraar als er sprake is van een vermoeden van lichte psychische problematiek. Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor deze behandeling (in de GBGGZ), dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben.
IndivUniek heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit heeft tot gevolg dat mogelijk niet alle kosten van de behandeling worden vergoed. Heeft u een naturapolis, dan ligt de vergoeding tussen de 60 en 80 %. Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Voor een overzicht van de vergoeding per verzekeraar, kunt u hier kijken. Neem voor de behandeling start contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen welk bedrag u vergoed krijgt.   
Elk consult duurt 45 minuten tenzij anders onderling afgesproken. 

Eigen risico:
Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
In 2020 is dit € 385,– per jaar.
De zorgverzekeraar kan vragen om de AGB-code van de praktijk en een AGB-code van de behandelaar. Ook kan de verzekeraar vragen om een BIG-code.
De AGB-code van IndivUniek is: 94-064465
AGB-code behandelaar: 94-105177
BIG-code behandelaar: 79919226825 
Deze gegevens staan tevens op de factuur vermeld waardoor u deze in kunt dienen bij uw verzekeraar. 

Wanneer de behandeling wordt bekostigd uit de zorgverzekeringswet (GBGGZ) dan gelden de volgende tarieven:
Trajecten 2020

GBGGZ kort € 503,47
GBGGZ middel
 € 853,38 
GBGGZ intensief
 € 1383,65 
GBGGZ chronisch
 € 1330,98 
GBGGZ onvolledig traject
 € 219,78

Trajecten 2021

GBGGZ kort € 522,13
GBGGZ middel
 € 885,01 
GBGGZ intensief
 € 1434,96 
GBGGZ chronisch
 € 1380,49
GBGGZ onvolledig traject
 € 228,73
Dit zijn landelijk vastgestelde tarieven. Na afloop van de behandeling wordt deze factuur naar u gestuurd. U dient zelf de factuur over te maken naar IndivUniek en kunt u de factuur vervolgens bij uw verzekeraar indienen. 

Uiteraard is het ook mogelijk om zonder verwijsbrief aan te melden. In dat geval kunnen de kosten niet gedeclareerd worden. Het tarief is  € 90,- per 45 minuten. M.i.v. 01-09-2021 wordt het tarief  € 95,- per consult van 45 minuten.


Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plek niet meer kan worden opgevuld op zo’n korte termijn. U ontvangt hiervoor een rekening van € 45,-.

Wachttijden
Op dit moment (juli 2021) is er helaas een patiëntenstop. 

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van E.L. van der Sluis.

kwaliteitsstatuut E van der Sluis.pdf