Hoe werkt het 1

Tarieven
De behandeling bij IndivUniek wordt meestal geheel of grotendeels vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben.
IndivUniek heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit heeft tot gevolg dat mogelijk niet alle kosten van de behandeling worden vergoed. Heeft u een naturapolis, dan ligt de vergoeding tussen de 60 en 80 %. Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Voor een overzicht van de vergoeding per verzekeraar, kunt u  hier kijken. Neem voor de behandeling start contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen welk bedrag u vergoed krijgt.  


Eigen risico:

Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
In 2020 is dit € 385,– per jaar.
De zorgverzekeraar kan vragen om de AGB-code van de praktijk en een AGB-code van de behandelaar. Ook kan de verzekeraar vragen om een BIG-code.
De AGB-code van IndivUniek is: 94-064465
AGB-code behandelaar: 94-105177
BIG-code behandelaar: 79919226825


Wanneer de behandeling wordt bekostigd uit de zorgverzekeringswet (GBGGZ) dan gelden de volgende tarieven:
Traject
2019
GBG
GZ kort € 507,62
GBGGZ middel
€ 864,92
GBGGZ intensief
€ 1356,25
GBGGZ chronisch
€ 1251,70
GBGGZ onvolledig traject
€ 207,19   


Trajecten 2020

GBG GZ kort € 503,47
GBGGZ middel
 € 853,38 
GBGGZ intensief
 € 1383,65 
GBGGZ chronisch
 € 1330,98 
GBGGZ onvolledig traject
 € 219,78

Uiteraard is het ook mogelijk om zonder verwijsbrief aan te melden. In dat geval kunnen de kosten niet gedeclareerd worden. Het tarief is dan € 85,- per 45 minuten.  


Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plek niet meer kan worden opgevuld op zo’n korte termijn. U ontvangt hiervoor een rekening van € 40,-.

Wachttijden
Op dit moment (januari 2020) worden er geen nieuwe patienten aangenomen. 

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de cliënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van E.L. van der Sluis.

kwaliteitsstatuut E van der Sluis.pdf