Privacy & Cookies

Privacy

Privacyverklaring NIP voor zelfstandig gevestigde psychologen. 

IndivUniek, praktijk voor seksuologie en psychologie,
hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen.
In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en zorgvuldig onderzoek te doen.
De wet verplicht de praktijk om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen.
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen.
Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. 

IndivUniek, praktijk voor seksuologie en psychologie
Heilooërdijk 42-B, 1814 LP, Alkmaar

BIG-nummer: 79919226825 
Dit is een bewerking van de tekst opgesteld door Lydia Janssen In opdracht van de NVO.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser van de gebruiker op de harde schijf van diens computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de instellingen en voorkeuren van de websitebezoeker te onthouden. 

Deze website maakt gebruik van cookies:

  • Cookies die automatisch worden aangemaakt door het CMS (beheerssysteem) van de website. Het CMS beheert hiermee de sessie van een gebruiker. Deze cookie wordt alleen gebruikt als iemand inlogt. Omdat op deze website niet wordt ingelogd, wordt de cookie wel geplaatst, maar niet gebruikt.
  • Google Analytics plaatst cookies om de statistieken te kunnen leveren. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en het delen van informatie uitgezet. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
  • De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in de browser aanwezig.

Cookies van derden

Op deze site wordt geen gebruik gemaakt van cookies die door derden gebruikt kunnen worden voor advertentiedoeleinden, maar enkel cookies voor het functioneren van deze site zelf en het kunnen inzien van de route die de gebruikers afleggen binnen de grenzen van de website.

Cookies uitzetten

Cookies kunnen worden verwijderd en uitgezet via de internetbrowser. Hoe, dat verschilt per browser. Op deze pagina van de Consumentenbond is toelichting en uitleg te vinden.